Best-Buy-App Logo

Regulamin

OBRAZY

Wszystkie loga, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane na tej stronie (łącznie "Znaki") są własnością firmy Best-Buy-App lub jej dostawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, pobieranie, używanie, wyodrębnianie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Best-Buy-App jest zabronione.

PRAWA AUTORSKIE

Informacje na tej stronie internetowej (w tym między innymi tekst, grafika, obrazy, logo, dźwięki i oprogramowanie) są chronione prawem autorskim: Copyright @ Best-Buy-App. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie do informacji na tej stronie są własnością Best-Buy-App lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim Wielkiej Brytanii. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, wszystkie informacje na tej stronie internetowej nie będą kopiowane, powielane, rozpakowywane, dystrybuowane, przesyłane, wyświetlane, publikowane, dostosowywane lub przetwarzane w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków lub w jakichkolwiek mediach bez uprzedniej pisemnej zgody aplikacji Best-Buy-App. Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich zawartych w aplikacji Best-Buy zawartej w dowolnej części witryny i oprogramowania.

ZNAK TOWAROWY

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe ("Znaki") wyświetlane w tej Witrynie są własnością Best-Buy-App, jej licencjodawców i / lub innych stron trzecich. Nie wolno używać Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody aplikacji Best-Buy lub takich stron trzecich, które mogą posiadać Znaki.

TWÓJ OPINIE

Wszelkie komentarze lub materiały wysyłane do aplikacji Best-Buy, w tym, bez ograniczeń, pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, niniejszej Witryny lub innych produktów, programów lub usług Best-Buy- Aplikację ("informacje zwrotne") uznaje się za niepoufne. Aplikacja Best-Buy nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takiej Informacji zwrotnej i może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, wystawiać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać Informacje zwrotne wśród innych bez ograniczeń i będzie bezpłatna wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takiej informacji zwrotnej w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w opracowywaniu, wytwarzaniu i marketingu produktów zawierających taką informację zwrotną.

Linki do stron trzecich

WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTARCZONE NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ", BEZ GWARANCJI, GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ JAKICHKOLWIEK. ODZYSKIWANIE DANYCH MAC NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYKLUCZA, W NAJWYŻSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZYSTKIE WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE GWARANCJE, GWARANCJE LUB OŚWIADCZENIA, W TYM RÓWNIEŻ DOMNIEMANE GWARANCJE SPRZEDAWCZOŚCI, HANDLOWEJ. LUB NIENARUSZENIE PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Best-Buy-App, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych przedstawicieli nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe, karne i / lub przykładowe szkody, w tym między innymi , utratę zysków lub przychodów, utratę danych i / lub utratę działalności w związku z tą witryną lub korzystanie z niej lub niemożność korzystania z niej lub poleganie na treściach zawartych w niej, nawet jeśli zalecana jest aplikacja Best-Buy-App o możliwości wystąpienia takich szkód.

INDEMNITY

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć aplikację Best-Buy, jej podmioty stowarzyszone oraz ich przedstawicieli, dyrektorów, przedstawicieli i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym prawnikami opłaty wynikające z lub w związku z niewłaściwym korzystaniem z tej witryny lub naruszeniem warunków regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek pytań odwiedź nasze Centrum pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc. Dziękuję.