Best-Buy-App Logo

Privacybeleid

Bij Best-Buy-App zijn uw veiligheid en privacy voor ons van het grootste belang. We verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen voor gedefinieerde doeleinden. We verspreiden of delen uw persoonlijke gegevens niet verder dan strikt noodzakelijk is om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen. We mogen uw informatie alleen delen met partners die zich houden aan de toezegging van Best-Buy-App om uw privacy te beschermen. Het bedrijf Best-Buy-App zal uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier verkopen.

Als zodanig zet Best-Buy-App zich in om ervoor te zorgen dat haar klanten worden geïnformeerd over hoe hun persoonlijke informatie zal worden gebruikt en beveiligd.

Welke informatie verzamelen we?

Best-Buy-App kan informatie van u verzamelen met betrekking tot uw identiteit en uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot onze producten. Persoonlijke informatie die we doorgaans verzamelen, omvat uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en met betrekking tot aankopen die u doet, uw creditcardnummer. Best-Buy-App streeft ernaar alleen de informatie te verzamelen die nodig is voor het aangegeven doel waarvoor Best-Buy-App de informatie verzamelt. Als u bijvoorbeeld één product van het softwarebedrijf Best-Buy-App koopt, hebben we uw naam en adres nodig, zodat we het product naar u en uw creditcardgegevens kunnen sturen om de betaling te ontvangen. Ons doel is om u voor of op het moment van verzamelen te informeren over de informatie die we verzamelen en de doeleinden waarvoor we dergelijke informatie willen gebruiken. Als we meer informatie nodig hebben, zullen we de informatie identificeren die we willen verzamelen en de doeleinden waarvoor dergelijke informatie wordt verzameld. Als u ervoor kiest om de vereiste informatie niet te verstrekken, kan Best-Buy-App mogelijk niet aan uw verzoek voldoen of bepaalde services bieden.

Hoe verzamelen we de informatie?

Cookies

Best-Buy-App gebruikt cookies van Google Analytics om ons te helpen de ervaring van bezoekers op onze site te begrijpen. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy

Communicatie van jou

Wanneer u ons e-mailt of schrijft, moet u ons mogelijk uw naam, contactgegevens en andere persoonlijke informatie in uw bericht geven.

Technische ondersteuning

Mogelijk moet u ons persoonlijke informatie verstrekken wanneer u ons belt of e-mailt om technische assistentie te vragen met betrekking tot onze producten of om informatie op te vragen die u zou willen ontvangen met betrekking tot onze producten.

Commerce

Sommige van onze websites bevatten links naar producten en diensten die worden aangeboden door websites van derden. Als u op die links klikt, gebruiken we gegevens die zijn verzameld over uw activiteit op onze site om u naar de site van derden te leiden. Wij en de derde partij kunnen gegevens verzamelen om ons te laten zien dat u op de link hebt geklikt en of u producten en diensten hebt gekocht. We kunnen een commissie van de derde partij ontvangen als u vanaf een toekomstige site naar hun site linkt en goederen en diensten van hen koopt.

Waarvoor gebruikt Best-Buy-App de informatie?

Best-Buy-App kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Productregistratie

Informatie die u bij registratie verstrekt, wordt gebruikt om uw product bij te houden en helpt Best-Buy-App u te ondersteunen wanneer u contact met ons opneemt. Best-Buy-App zal deze informatie ook gebruiken om u te informeren over upgrades, nieuwe producten, promoties of andere informatie die voor u interessant kan zijn.

privénieuwsbrieven

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen met artikelen en informatie waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

Informatie met betrekking tot best-buy-app-producten

Het is belangrijk dat we feedback van onze klanten ontvangen met betrekking tot onze producten en alle functies die ze in toekomstige producten zouden willen zien. Als zodanig kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over onze producten en om u te informeren over upgrades, promoties en nieuwe producten die voor u interessant kunnen zijn.

Interne analyse

We kunnen de informatie die u ons verstrekt gebruiken voor onze eigen interne statistische en analytische doeleinden, om klanten te evalueren en te profileren, waaronder klantvoorkeuren en aankooptrends die we kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden en met betrekking tot activiteiten en ontwikkeling.