Best-Buy-App Logo

Voorwaarden

AFBEELDINGEN

Alle logo's, splash-schermen, paginakopteksten, afbeeldingen en afbeeldingen die op deze website worden weergegeven (gezamenlijk "Marks" genoemd) zijn eigendom van Best-Buy-App of haar leveranciers. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan, is het downloaden, gebruiken, extraheren, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Best-Buy-App verboden.

AUTEURSRECHTEN

De informatie op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is auteursrechtelijk beschermd: Copyright @ Best-Buy-App. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten op de informatie op deze website zijn eigendom van Best-Buy-App of haar leveranciers en worden beschermd door de auteursrechtwetten van het Verenigd Koninkrijk. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan, mag alle informatie op deze website niet worden gekopieerd, gereproduceerd, geëxtraheerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gepubliceerd, aangepast of behandeld in welke vorm of op welke manier dan ook of in welke media dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Best-Buy-App. U mag geen copyrightvermelding wijzigen of verwijderen die Best-Buy-App bevat in enig deel van de website en software.

HANDELSMERK

De handelsmerken, logo's en servicemerken ("merken") die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van Best-Buy-App, haar licentiegevers en / of andere derde partijen. Het is u niet toegestaan de merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Best-Buy-App of dergelijke derden die mogelijk eigenaar zijn van de merken.

UW FEEDBACK

Alle opmerkingen of materialen die naar Best-Buy-App worden verzonden, inclusief maar niet beperkt tot vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie met betrekking tot de Software, deze Website of andere producten, programma's of diensten van Best-Buy-App (" Feedback "), wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk. Best-Buy-App heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en staat het vrij om de Feedback zonder beperking te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken te maken en te verspreiden naar anderen. om ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.

Links naar derden

ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER GARANTIES, GARANTIES OF VERKLARINGEN VAN ENIGE SOORT. MAC-DATA-RECOVERY WIJST UITDRUKKELIJK, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE GARANTIES, GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGINGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE, ZONDER VERMOGEN, OF NIET-INBREUK.

Beperking van aansprakelijkheid

Best-Buy-App noch enige van haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, directeuren, agenten, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, bestraffende en / of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot , verlies van winst of inkomsten, verlies van gegevens en / of verlies van zaken, in verband met deze website of het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website of het vertrouwen op de inhoud op deze website, zelfs als Best-Buy-App wordt geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord om Best-Buy-App, zijn partners en hun officieren, directeuren, agenten en werknemers te beschermen, te vrijwaren en vrij te houden van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocaten ' vergoedingen die voortvloeien uit of in verband met uw oneigenlijk gebruik van deze website of uw schending van de algemene voorwaarden hiervan.

Ga voor vragen naar ons ondersteuningscentrum voor hulp. Bedankt.