Best-Buy-App Logo

Liên hệ chúng tôi

Đối tác truyền thông, hợp tác và liên lạc

Nếu bạn là biên tập viên, nhà báo hoặc chuyên gia truyền thông khác muốn trở thành một trong những đối tác của chúng tôi, xin vui lòng Liên hệ chúng tôi.

Hỗ trợ điều tra

Đặt câu hỏi qua e-mail và nhóm hỗ trợ Best-Buy-App sẽ trả lời bạn trong vòng 12 giờ một cách bình thường. Để được hỗ trợ Yêu cầu: Vui lòng truy cập ĐÂY

Bán hàng: support@best-buy-app.com

Hỗ trợ kỹ thuật: support@best-buy-app.com