Best-Buy-App Logo

Giải pháp phục hồi dữ liệu Windows

Top 4 Phục hồi dữ liệu miễn phí tốt nhất cho Windows - Phục hồi không giới hạn
Phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí thực sự tốt nhất cho Windows với phục hồi dữ liệu không giới hạn là gì? Dưới đây là top 4 phần mềm phục hồi dữ liệu windows miễn phí 100%.
Sửa ổ cứng RAW thành NTFS mà không bị mất định dạng và mất dữ liệu
Giải pháp từng bước để chuyển đổi, sửa lỗi ổ cứng RAW thành NTFS mà không cần định dạng và mất dữ liệu trong Windows 10/8/7.
Khắc phục / Chuyển đổi RAW sang NTFS trên ổ cứng ngoài bằng phần mềm khôi phục ổ đĩa RAW
Làm cách nào để sửa / chuyển đổi ổ cứng gắn ngoài RAW thành NTFS mà không cần định dạng? Phần mềm khôi phục ổ đĩa RAW có thể dễ dàng sửa / chuyển đổi RAW sang NTFS trên ổ cứng ngoài mà không cần định dạng trong Windows XP / 7/8/10.
Ổ đĩa Windows 7 RAW, cách chuyển đổi RAW sang NTFS trong Windows 7
Ổ đĩa đã trở thành RAW trong Windows, làm thế nào để chuyển đổi RAW sang NTFS trong Windows 7? Trình chuyển đổi RAW sang NTFS có thể dễ dàng chuyển đổi RAW sang NTFS và khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa RAW trong Windows 7.
Phân vùng RAW của Windows 8, thay đổi / chuyển đổi RAW sang NTFS mà không mất dữ liệu
Phân vùng Windows 8 RAW, làm cách nào để thay đổi / chuyển đổi phân vùng Windows 8 RAW thành NTFS mà không mất dữ liệu? Trình chuyển đổi RAW sang NTFS có thể dễ dàng thay đổi / chuyển đổi hệ thống tệp RAW của Windows 8 thành NTFS mà không mất dữ liệu.
Cách chuyển đổi RAW sang NTFS mà không mất dữ liệu trong Windows 10
Làm cách nào để chuyển đổi RAW sang NTFS mà không mất dữ liệu trong Windows 10? Phần mềm khôi phục ổ đĩa RAW có thể dễ dàng thay đổi / chuyển đổi RAW sang NTFS trong Windows 10 mà không mất dữ liệu.
Công việc 100%: Phục hồi dữ liệu Windows miễn phí cho Windows 7/8/10 / Vista
Tải về phần mềm phục hồi dữ liệu không giới hạn hoàn toàn miễn phí mới nhất. Nó có thể khôi phục dữ liệu đã xóa từ máy tính để bàn, máy tính xách tay, ổ cứng một cách tự do.