Best-Buy-App Logo

Chính sách bảo mật

Tại Best-Buy-App, bảo mật và quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích xác định. Chúng tôi không phân phối hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn ngoài những gì thực sự cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với bạn. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác tuân thủ cam kết của Best-Buy-App để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Công ty Best-Buy-App sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Như vậy, Best-Buy-App cam kết đảm bảo rằng khách hàng của mình được thông báo về cách thông tin cá nhân của họ sẽ được sử dụng và bảo mật.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Ứng dụng mua tốt nhất có thể thu thập thông tin từ bạn liên quan đến danh tính và sở thích cá nhân của bạn khi chúng liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi. Thông tin cá nhân chúng tôi thường có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP và liên quan đến giao dịch bạn có thể thực hiện, số thẻ tín dụng của bạn. Ứng dụng Best-Buy sẽ chỉ nỗ lực để thu thập những thông tin cần thiết cho mục đích đã nêu mà ứng dụng Best-Buy-App đang thu thập thông tin. Ví dụ: nếu bạn mua một sản phẩm từ công ty phần mềm Best-Buy-App, chúng tôi sẽ yêu cầu tên và địa chỉ của bạn để chúng tôi có thể gửi sản phẩm cho bạn và chi tiết thẻ tín dụng của bạn để được thanh toán. Mục tiêu của chúng tôi là thông báo cho bạn trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin chúng tôi đang thu thập và mục đích mà chúng tôi muốn sử dụng thông tin đó. Nếu chúng tôi yêu cầu thêm thông tin, chúng tôi sẽ xác định thông tin chúng tôi muốn thu thập và mục đích mà thông tin đó được thu thập. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin bắt buộc, Best-Buy-App có thể không tuân thủ yêu cầu của bạn hoặc cung cấp một số dịch vụ nhất định.

Làm cách nào để chúng tôi thu thập thông tin?

Cookie

Ứng dụng mua tốt nhất sử dụng cookie Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu trải nghiệm của khách truy cập trên trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại https://polaho.google.com.vn/privacy

Truyền thông từ bạn

Khi bạn gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi, bạn có thể cần cung cấp cho chúng tôi tên, chi tiết liên hệ và thông tin cá nhân khác trong tin nhắn của bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật

Bạn có thể cần cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi bạn gọi điện thoại hoặc gửi email cho chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đối với các sản phẩm của chúng tôi hoặc yêu cầu thông tin mà bạn muốn nhận liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi.

Thương mại điện tử

Một số trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các trang web của bên thứ ba. Nếu bạn nhấp vào các liên kết đó, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi để hướng bạn đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi và bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu để cho chúng tôi thấy rằng bạn đã nhấp vào liên kết và liệu bạn đã mua bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào. Chúng tôi có thể nhận được hoa hồng từ bên thứ ba nếu bạn liên kết đến trang web của họ từ trang Tương lai và mua hàng hóa và dịch vụ từ họ.

Mục đích cho Ứng dụng mua tốt nhất sử dụng thông tin là gì?

Ứng dụng mua tốt nhất có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Đăng ký sản phẩm

Thông tin bạn cung cấp khi đăng ký sẽ được sử dụng để lưu hồ sơ về sản phẩm của bạn và sẽ hỗ trợ Ứng dụng mua tốt nhất trong việc cung cấp hỗ trợ cho bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi. Best-Buy-App cũng sẽ sử dụng thông tin này để thông báo cho bạn về mọi nâng cấp, sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi hoặc thông tin khác có thể bạn quan tâm.

Bản tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các bản tin cung cấp cho bạn các bài viết và thông tin mà chúng tôi tin rằng có thể bạn quan tâm.

Thông tin liên quan đến các sản phẩm ứng dụng mua tốt nhất

Điều quan trọng đối với chúng tôi là nhận được phản hồi từ khách hàng đối với các sản phẩm của chúng tôi và bất kỳ tính năng nào họ muốn thấy trong các sản phẩm trong tương lai. Do đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các sản phẩm của chúng tôi và để thông báo cho bạn về các nâng cấp, khuyến mãi và các sản phẩm mới có thể khiến bạn quan tâm.

Phân tích nội bộ

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi cho mục đích phân tích và thống kê nội bộ của riêng mình, để đánh giá và lập hồ sơ khách hàng bao gồm sở thích của khách hàng và xu hướng mua hàng mà chúng tôi có thể sử dụng cho mục đích tiếp thị và liên quan đến hoạt động và phát triển.